Kalite ve İç Kontrol Sistemi

Kalite ve İç Kontrol Sistemi

Misyon-Vizyon

Misyonumuz

Misyonumuz; Kocaeli Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan doğru, güvenilir ve evrensel bilgiyi, teknolojik araçları kullanarak kullanıcıların hizmetine sunmaktır.


Vizyonumuz

Vizyonumuz; Kocaeli Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma programlarını destekleyen her türlü bilgi kaynağını, teknolojik araçları kullanarak, zaman ve yerden bağımsız olarak hızlı bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunan, mesleki dayanışma ve işbirliğine dayalı, çalışanlarıyla birlikte gelişmelerin gerisinde kalmayan, modern bir bilgi ve belge merkezi olmaktır.

Stratejik Amaç ve Hedefler
Faaliyet Raporları
Üniversitemiz Stratejik Plan
Kütüphane Yönetmeliği
Organizasyon Şeması
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors