Kütüphane Sayıları

Kütüphane Sayıları

 • * Toplam Yayın Sayısı
 • Basılı Bilgi Kaynakları
  125.836
  Elektronik Bilgi Kaynakları
  3.305.120
  Toplam
  3.430.956
 • * Materyal Türüne Göre Kaynak Sayıları
 • Kitap (Basılı)
  119.917
  Kitap (Elektronik)
  485.145
  Kitap Dışı (Basılı)
  266
  Kitap Dışı (Elektronik)
  1.321
  Dergi (Basılı)
  1.097
  Dergi (Elektronik)
  66.917
  Tez (Basılı)
  4.556
  Tez (Elektronik)
  2.626.479
  Diğer E-Kaynaklar
  125.258
  Toplam
  3.430.956
 • * Abone Olunan/Satın Alınan ve ULAKBİM/EKUAL ile Ücretsiz Sağlanan
 • E-Kitap
  485.145
  E-Dergi
  66.917
  E-Tez
  2.626.291
  E-Video
  76.006
  E-Standart
  44.286
  Doküman
  4.966
  Toplam
  3.303.611

 

 

 

 

 • * Aktif Kullanıcı Sayıları
 • Akademik Personel
  892
  İdari Personel
  293
  Ön Lisans Öğrencisi
  449
  Lisans Öğrencisi
  10.455
  Yüksek Lisans Öğrencisi
  1.676
  Doktora Öğrencisi
  323
  Diğer
  45
  Toplam
  14.133
 • ** Kütüphaneler Arası Ödünç Sayıları
 • Yurtiçi Üniversite Kütüphanelerinden getirtilen kitap sayısı
  4
  Yurtiçi Üniversite Kütüphanelerine gönderilen kitap sayısı
  16
  Toplam
  20

 

 • * Yayınlar İle İlgili Faaliyet Bilgileri
 • WOS Kapsamlı Yayın
  10.480
  WOS Kapsamlı Yayın Atıf
  102.473

 

 • Tablo Açıklamaları
 • * 31.03.2021’ye kadar toplam sayı
  ** 01.01.2021-31.03.2021 dönemi
 • Son Güncelleme : 02.04.2021
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors