KOÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
* Yayın Sayısı

Basılı Yayın

131578


Elektronik Yayın

5882023


Toplam

6013601


* Materyal Türüne Göre Yayın Sayısı

Kitap (Basılı)

125901


Kitap (Elektronik)

189879


Dergi (Basılı)

1027


Dergi (Elektronik)

45505


Tez (Basılı)

4367


Tez (Elektronik)

5500184


Görsel-İşitsel

1908


Diğer E-Kaynaklar

144830


* Veritabanı İçerikleri

E-Kitap

189879


E-Dergi

45505


E-Tez

5500000


E-Standart

44672


E-Video

97177


E-Teknik Doküman

2981


Aktif Kullanıcı Sayısı


1112

Personel504

Ön Lisans9418

Lisans1410

Yüksek Lisans325

Doktora
12774

Toplam


Hizmet Alanları


4055

m2

Merkez Kütüphane569

m2

Tıp Fakültesi Kütüphanesi355

m2

Hukuk Fakültesi Kütüphanesi75

m2

Anıtpark Yerleşkesi Kütüphanesi206

m2

Arslanbey Yerleşkesi Kütüphanesi5260

m2

Toplam


Oturma Kapasitesi


450

Merkez Kütüphane307

Tıp Fakültesi Kütüphanesi66

Hukuk Fakültesi Kütüphanesi12

Anıtpark Yerleşkesi Kütüphanesi45

Arslanbey Yerleşkesi Kütüphanesi880

Toplam


* 02.01.2024 tarihi itibariyle toplam sayı
  ©