Kütüphane Sayıları

Kütüphane Sayıları

 • * Toplam Yayın Sayısı
 • Basılı Bilgi Kaynakları
  129.477
  Elektronik Bilgi Kaynakları
  6.264.173
  Toplam
  6.393.650
 • * Materyal Türüne Göre Kaynak Sayıları
 • Kitap (Basılı)
  123.286
  Kitap (Elektronik)
  552.427
  Kitap Dışı (Basılı)
  265
  Kitap Dışı (Elektronik)
  1.507
  Dergi (Basılı)
  1.102
  Dergi (Elektronik)
  64.058
  Tez (Basılı)
  4.824
  Tez (Elektronik)
  5.500.188
  Diğer E-Kaynaklar
  145.993
  Toplam
  6.393.650
 • * Abone Olunan/Satın Alınan ve ULAKBİM/EKUAL ile Ücretsiz Sağlanan
 • E-Kitap
  552.427
  E-Dergi
  64.058
  E-Tez
  5.500.000
  E-Video
  96.207
  E-Standart
  44.636
  Doküman
  5.150
  Toplam
  6.262.478

 

 

 

 

 • * Aktif Kullanıcı Sayıları
 • Akademik Personel
  888
  İdari Personel
  295
  Ön Lisans Öğrencisi
  459
  Lisans Öğrencisi
  9482
  Yüksek Lisans Öğrencisi
  1766
  Doktora Öğrencisi
  370
  Diğer
  5
  Toplam
  13265
 • ** Kütüphaneler Arası Ödünç Sayıları
 • Yurtiçi Üniversite Kütüphanelerinden getirtilen kitap sayısı
  12
  Yurtiçi Üniversite Kütüphanelerine gönderilen kitap sayısı
  26
  Toplam
  38

 

 • * Yayınlar İle İlgili Faaliyet Bilgileri
 • WOS Kapsamlı Yayın
  12.126
  WOS Kapsamlı Yayın Atıf
  121.219

 

 • Tablo Açıklamaları
 • * 30.06.2022’ye kadar toplam sayı
  ** 01.01.2022-30.06.2022 dönemi
 • Son Güncelleme : 06.06.2022
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors