Kütüphane Sayıları

Kütüphane Sayıları

 • * Toplam Yayın Sayısı
 • Basılı Bilgi Kaynakları
  131,014
  Elektronik Bilgi Kaynakları
  5,880,209
  Toplam
  6,011,223
 • * Materyal Türüne Göre Kaynak Sayıları
 • Kitap (basılı)

  124,826

  Kitap (elektronik)

  188,552

  Kitap Dışı (basılı)

  264

  Kitap Dışı (elektronik)

  1,528

  Dergi (basılı)

  1,102

  Dergi (elektronik)

  45,095

  Tez (basılı)

  4,822

  Tez (elektronik)

  5,500,184

  Diğer E-Kaynaklar

  144,850

  Toplam

  6,011,223

 • * Kayıtlı Kullanıcı Sayıları
 • Akademik Personel

  909

  Lisans Öğrencisi

  9,665

  Ön lisans Öğrencisi

  510

  Yüksek Lisans Öğrencisi

  1,663

  Doktora öğrencisi

  385

  İdari personel

  301

  Diğer

  4

  Toplam

  13,437

 

 

 

 • * Abone Olunan/Satın Alınan ve ULAKBİM/EKUAL ile Ücretsiz Sağlanan
 • E-dergi

  45,095

  E-kitap  

  188,552

  E-tez  

  5,500,000

  E-Standart 

  44,672

  E-Video 

  97,197

  E-Teknik Doküman

  2,981

  Toplam

  5,878,511

 • 14.04.2023 tarihi itibariyle toplam sayı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors