Misyonumuz - Vizyonumuz

Üniversitemiz

Misyon

Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası alanda yüksek standartlarda eğitim ve öğretim hizmeti vererek, sorunlara yaratıcı çözümler sunan, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlı, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmeyi,

Eğitim verdiği alanlarla birlikte diğer bilim ve sanat dallarında da insanlığa katkı sağlayan araştırmalar yaparak bilgi ve teknoloji üretmeyi, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını yaygınlaştırmayı,

Faaliyette bulunduğu bölgede, paydaşlarıyla birlikte hareket ederek kentin ve ülkenin sorunlarına çözüm geliştirmeyi ve kalkınmaya katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Eğitim ve öğretim alanında nitelikli mezunları, bilimsel alanlardaki araştırmaları, üniversite sanayi işbirliğindeki öncü rolü ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, yenilikçi ve lider bir üniversite olmak.

Değerler

  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet değerlerine bağlılık
  • Evrensel hukuk ilkelerine, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlılık
  • Akademik özgürlük
  • Çevreye ve insan haklarına saygı
  • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
  • Katılımcı yönetim anlayışı

Başkanlığımız

Misyonumuz

Misyonumuz; Kocaeli Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan doğru, güvenilir ve evrensel bilgiyi, teknolojik araçları kullanarak kullanıcıların hizmetine sunmaktır.


Vizyonumuz

Vizyonumuz; Kocaeli Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma programlarını destekleyen her türlü bilgi kaynağını, teknolojik araçları kullanarak, zaman ve yerden bağımsız olarak hızlı bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunan, mesleki dayanışma ve işbirliğine dayalı, çalışanlarıyla birlikte gelişmelerin gerisinde kalmayan, modern bir bilgi ve belge merkezi olmaktır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors