KOÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
/ Kütüphaneler Arası Ödünç

Amaç
Akademik personelin ihtiyaç duyduğu ve Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinde bulunmayan kitap, makale vb. yayınları, yurtiçindeki anlaşmalı üniversite kütüphaneleri veya bilgi merkezlerinden sağlamaktır. Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın/Belge Sağlama Hizmeti (ILL) Merkez Kütüphane tarafından yürütülür.

Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi Tarafından Yapılan Talepler

1. ILL hizmetini, sadece kütüphane üyesi akademik personel kullanabilir.
2. Kullanıcı, istekte bulunmadan önce talep edilecek kaynağın Kocaeli Üniversitesi Kütüphaneleri koleksiyonunda olup olmadığını kontrol etmelidir.
3. Koleksiyonda bulunmayan kaynağı sağlayabilecek diğer kütüphaneleri belirlemek için Ulusal Toplu Katalogdan (TOKAT) faydalanılabilir. Kullanıcı, kaynağın ödünç durumu ve yayın türü gibi bilgilerini, talebin iletileceği kütüphane/kurum kataloğundan teyit etmelidir.
4. Kullanıcı, kaynağın künye bilgilerini (başlık, yazar, yayın yılı, yayınevi ve varsa cilt, ISBN ve basım bilgileri) ve talebin iletileceği kurumu, ill@kocaeli.edu.tr adresine e-posta göndererek bildirir. Eksik bilgi ile iletilen talepler işleme konulmaz ve talebi yapan kullanıcıya e-posta ile geri bildirim verilir.
5. Talebin, iletildiği kurum tarafından reddedilmesi ya da kurumun uygun olmaması durumunda kullanıcıya e-posta ile geri bildirim sağlanır.
6. Talep edilen kaynak kütüphaneye ulaştığında, kullanıcı e-posta aracılığıyla bilgilendirilir. Kullanıcı, kaynağı zamanında teslim almak ve bu hizmetten doğan gönderim ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
7. Talep edilen kaynaklar için sağlayıcı kurumun ödünç verme kuralları geçerlidir. Kullanıcılar, ödünç alınan kaynağın zamanında getirilmemesi veya zarar görmesi durumunda, sağlayıcı kurumun kurallarına uymakla yükümlüdür.
8. Talebi yapan kullanıcı, kaynağı telif hakları doğrultusunda kullanmayı taahhüt eder.
9. Kural ihlalleri sağlayıcı kurum tarafından, kurumsal olarak değerlendirileceğinden sonraki taleplerde bazı yaptırım/engellerle karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle, diğer kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için, kurallara uymayan kullanıcı, Kütüphaneler Arası Ödünç Hizmetinden tekrar faydalandırılmaz.

Diğer Kurumlardan İletilen Talepler

10. Kurum kütüphaneleri/bilgi merkezleri aracılığı ile talepte bulunan araştırmacılar, Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın/Belge Sağlama Hizmetinden (ILL) faydalanabilir. Şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.
11. Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi talebe olumlu yanıt verip vermemekte serbesttir. Referans, rezerv ve görsel-işitsel bölümündeki yayınlar, süreli yayınlar, tezler, standartlar, nadir eserler ve kütüphane dışına çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilmez.
12. Talep edilen kaynaklar ilgili kuruma kargo/posta aracılığıyla gönderilir; tüm gönderim ücretleri talebi yapan kurum tarafından karşılanır.
13. Sağlanacak kaynakların sayısı her kurum için 10 adettir ve süresi 30 gün ile sınırlıdır. Gönderilen kaynak üzerinde herhangi bir ayırtma yok ise, kurum talebine istinaden 1 kereye mahsus uzatma işlemi yapılabilir.
14. Talep edilen kaynaklar için Kocaeli Üniversitesi ödünç verme kuralları geçerlidir (bknz. Dolaşım Hizmetleri Kuralları). Kaynağın zamanında geri gönderilmemesi durumunda (postada kaybolması veya zarar görmesi dâhil) istekte bulunan kurum sorumludur.
15. Talebi yapan kurum, kaynağı telif hakları doğrultusunda kullandırmayı taahhüt eder.
16. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.

  ©