Sınıflama Şeması

Sınıflama Şeması

A Genel Yapıtlar

B Felsefe. Psikoloji. Din

C Tarihe yardımcı bilimler

- CB Uygarlık tarihi

- CC Arkeoloji

- CT Biyografi

D Tarih

- DR401-DR741 Türkiye tarihi

- DS Asya tarihi

E-F Amerika tarihi

G Coğrafya. Antropoloji. Turizm

- G155 Turizm

- GN Antropoloji

- GR Folklor

- GV Rekreasyon. Spor

H Sosyal bilimler

- HA İstatistikler

- __ Tek tek ülkelerin nüfus istatistikleri. Matematiksel İstatistik için bkz. QA

- HB Ekonomik teori

- HC Ekonomik tarih

- HD Toprak kullanımı. Tarım. Sanayi

- HE Taşımacılık. Telekomünikasyon

- HF Ticaret

- HG Finans

- HJ Kamu maliyesi

- HM Sosyoloji

J Siyaset bilimi

- JK - JQ Siyaset ve yönetim

- JK Türkiye

- JX Uluslararası hukuk. Uluslararası ilişkiler

K Hukuk

- KB-KKZ Tek tek bölge ya da ülkeler

- KB Türkiye

L Eğitim

- LC Eğitim biçimleri

M Müzik

N Güzel sanatlar

- NA Mimarlık

- NK Dekoratif sanatlar. Uygulamalı sanatlar. Dekorasyon ve süsleme

P Dil ve edebiyat

- PE İngiliz dili

- PL101-PL285 Türk dili ve edebiyatı

- PR İngiliz edebiyatı

- PS Amerikan edebiyatı

Q Bilim

- QA Matematik. İstatistik. Bilgisayar

- QC Fizik

- QD Kimya

- QK Botanik

R Tıp

- RS Eczacılık. Tıbbi maddeler

T Teknoloji

- TA Mühendislik. İnşaat mühendisliği

- TK Elektrik mühendisliği. Elektronik. Nükleer mühendislik

- TL Havacılık. Uzay havacılığı

- TR Fotoğrafçılık

- TX Ev ekonomisi

- TX341- Beslenme. Gıda ihtiyacı

- TX645- Yemek pişirme

- TX901- Konaklama Sanayii. Oteller, lokantalar, vb. Yemek servisi

U Askerlik

V Denizcilik

Z Kaynakçalar. Kütüphanecilik

- ZA Enformasyon kaynakları

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors