KOÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
/ Kütüphane Kullanım Kuralları

1. Kütüphane, herkese açık, toplu kullanım alanıdır. Hak ve kurallara saygılı ve sorumlu davranılmalı, başkalarının haklarını ihlal etmemeye özen gösterilmelidir. Kütüphanenin tüm alanları sessiz, temiz ve özenli kullanılmalıdır.

2. Tez ve süreli yayınlar koleksiyonu dışında tüm kütüphane açık raf sistemiyle kullanıma sunulmaktadır ancak kaynakların tamamının fotokopi ve elektronik yöntemlerle çoğaltılması, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca yasaktır.

3. Kütüphane ekipmanları ve koleksiyonun korunması ile koku, gürültü ve kirlilik oluşumunun önlenmesi amacıyla okuma salonlarına yiyecek ya da içecekle (su hariç) girilmesine izin verilmez; mobilyaların yeri kullanıcılar tarafından değiştirilmez.

4. Kütüphane içerisinde cep telefonu ile konuşmak yasaktır. Kullanıcıların, kütüphaneye girerken elektronik cihazlarını sessiz moda almaları gerekir. Kütüphanede müzik dinleme, video izleme, çevrimiçi eğitime katılma vb. işitsel unsurları olan durumlarda kulaklık kullanılması zorunludur.

5. Kütüphane içerisinde, Daire Başkanlığı izni olmaksızın kamera, fotoğraf makinesi vb. ile çekim yapmak yasaktır.

6. Kütüphane içerisinde, izin verilen alanlar dışında grup çalışması yapmak yasaktır. Okuma salonlarını amacı dışında kullananlar kütüphane dışına çıkarılırlar.

7. Çalışma masalarında yer ayırma amaçlı kişisel eşya bırakılamaz; sahipsiz kişisel eşyalar toplanır.

8. Kütüphane emanet kabul etmez, kaybolan ya da unutulan eşyaların sorumluluğu kullanıcıya aittir. Güvenlik kameraları sadece kütüphanenin iç güvenliğini (koleksiyon, donanım vb.) sağlamak amacıyla kullanılır; konuya ilişkin olarak güvenlik kameralarına bakılması talep edilemez.

9. Kullanıcılar, kütüphane binası girişinde bulunan güvenlik sisteminden geçerken gerekli hallerde beraberlerindeki çanta ve materyalleri görevliye göstermekle yükümlüdürler. İzinsiz ve kayıtsız olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için yasal yollara başvurulur.

10. Kütüphane bina ve tesisatını tehlikeye sokacak her türlü aletin kullanımı (su ısıtıcısı, soba vb.) yasaktır. Kullanıldığı tespit edilen aletler toplanıp imha edilir; tesise veya materyallere zarar veren kullanıcılar hakkında ise yasal işlem yapılır.

11. Kullanıcılar, kütüphane tarafından belirlenen genel ve özel kullanım kurallarına tüm Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinde uymak zorundadırlar. Kurallara uymayan ve uyarıları dikkate almayan kullanıcılar, kütüphane dışına çıkarılırlar. Aynı nedenlerle ikinci kez uyarılan kullanıcılar, kütüphane hizmetlerinden yararlandırılmazlar.

  ©