KOÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
/ Dolaşım Hizmetleri

Amaç

Kocaeli Üniversitesi mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kütüphanede kaynaklarının belli kurallar çerçevesinde kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemektir.

Üyelik

1. Üniversitemiz akademik, idari personel ve öğrencileri Kocaeli Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve bağlı olan kütüphanelerin tümünün doğal üyesidir.
2. Üyelerin ödünç hizmetlerinden yararlanabilmesi için, önce Üniversite Kimliği veya eşdeğer belge ile Dolaşım Hizmetleri birimine başvurarak üyeliklerini aktifleştirmesi; daha sonra kütüphane otomasyon sisteminden ‘Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması gerekmektedir.
3. Dış kullanıcılar Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerine üye olamaz ancak kütüphane içerisinde kaynaklardan yararlanabilir. Detay için bknz. Dış Kullanıcılar

Ödünç Verme

4. Sadece üyelik işlemleri tamamlanan kişiler, ödünç hizmetinden faydalanabilir.
5. Kütüphane kaynaklarından yararlanacak üyelerin kütüphaneden çıkarılacak her kaynak için ödünç işlemi yapması zorunludur.
6. Bankodan yapılacak ödünç işlemi sırasında geçerli kimlik gösterilmesi zorunludur.
7. Bazı kütüphane kaynakları ödünç verilmez: Danışma/Referans kaynakları (sözlük, dizin, ansiklopedi vb.), Rezerv kaynaklar, Süreli yayınlar, Tezler ve kütüphanece belirlenen özel kaynaklar.
8. Kütüphane, üye gruplarına göre farklı ödünç alma sayı ve süreleri belirleyebilir. Ödünç sayıları tüm üyeler için 10 kitap ve 5 kitap dışı kaynak ile sınırlıdır; ödünç alma süreleri ise akademik personel için 60; diğer üyeler için 30 gündür.
9. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan veya kullanıcı hesap bakiyesi belirlenen limiti (25 TL) aşan üyeler, ödünç verme hizmetlerinden yararlanamaz.
10. Üyeler, Üniversite Senatosu ve Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen ödünç verme birimi kurallarına uymakla yükümlüdürler.
11. Ödünç verme hizmetlerinde kütüphane otomasyon sistemi kayıtları esas alınır.

İade

12. Üyeler ödünç aldığı kaynağı zamanında iade etmek ve üye oturumlarını açarak kitap iade işleminin yapılıp yapılmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.
13. Üyeler kaynağı, ödünç aldığı kütüphaneye teslim etmelidir.
14. İade işlemlerinde kimlik ibrazı aranmaz.
15. İade tarihleri ile ilgili hatırlatma almak isteyen üyelerin kütüphane otomasyon sistemi üzerinden e-posta (kocaeli.edu.tr uzantılı olanlar önerilir) adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Ulaşmayan e-postalardan kütüphane sorumlu değildir.
16. Zamanında iade edilmeyen yayınlar için gecikme prosedürü uygulanır.
17. İadesi 1000 günü aşan kaynaklar kayıp hükmünde değerlendirilir.
18. Kayıp ya da hasarlı kaynakların iadesinde kayıp prosedürü uygulanır.

Geri Çağırma

19. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde her kaynağı uygun gördüğü şekilde geri çağırma hakkına sahiptir.
20. Geri çağırılan kaynaklar için, sistemce atanmış iade tarihleri geçersizdir.
21. Geri çağrılan kaynağın, belirtilen süre içerisinde kütüphaneye iletilmediği durumda gecikme prosedürü uygulanır.

Uzatma

22. Üyeler, ödünç aldıkları kaynaklara kütüphane otomasyon sistemi üzerinden üye oturumlarını açarak uzatma işlemi yapabilir.
23. Uzatma işlemi sadece, ödünç alınan kaynak için verilen sürenin son 2 gününde yapılabilir.
24. Uzatma işlemi süresi, üyeler için belirlenen ödünç alma süresi ile aynıdır.
25. Üyelerin, her bir kaynak için en fazla 2 kez uzatma hakkı bulunur.
26. Başkası tarafından ayırtılan yayınlar uzatılamaz.
27. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan veya kullanıcı hesap bakiyesi belirlenen limiti aşan üyeler uzatma işlemi yapamaz.
28. Uzatma işlemleri sadece otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirilir; e-posta ve telefon ile uzatma işlemi yapılmaz.
29. Kütüphane tarafından ilan edilen toplu uzatmalarda, üyeler şahsi uzatma işlemi gerçekleştiremez.

Ayırtma

30. Hâlihazırda başka bir üye tarafından ödünç alınmış bir kaynak, kütüphane otomasyon sistemi üzerinden üye oturumu açılarak ayırtılabilir.
31. ‘Rafta, İşlemde ya da İade Tarihi Geçmiş’ kaynaklara ayırtma işlemi yapılamaz.
32. Ayırtılan kaynağın kütüphaneye iadesi ve ayırtılan tarih aralığı e-posta yoluyla ayırtma yapan üyeye bildirilir. Bunun için üyenin e-posta adresini sisteme girmiş olması gerekmektedir.
33. Üzerinde gecikmiş kaynak bulunan veya kullanıcı hesap bakiyesi belirlenen limiti (25 TL) aşan üyeler, ayırtma işlemi yapamaz.
34. Ayırtılan kaynak, iade tarihinden itibaren 3 gün süresince rafa gönderilmez; ayırtan üye adına ödünç verme biriminde bekletilir.
35. Ayırtılan kaynak 3 gün içerisinde alınmadığı takdirde, ödünç hakkı sonraki ayırtana geçer. Kaynağı bekleyen başka üye bulunmuyorsa kaynak rafa gönderilir.
36. Ayırtılacak kaynak sayısı üyenin ödünç alabileceği kaynak sayısı kadar olabilir.
37. Ayırtılmış kaynağın, belirlenen tarihte iade edilmemesinden kütüphane sorumlu değildir.

İlişik Kesme

38. Üye öğrencilerin, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden başlatılan mezuniyet, kayıt sildirme vb. ilişik kesme işlemleri otomatik olarak yürütülür.
39. Personel ilişik kesme işlemleri Merkez Kütüphanede gerçekleştirilir.
40. Üzerinde iade edilmemiş kaynak bulunan veya kullanıcı hesap bakiyesi belirlenen limiti aşan üyelerin ilişiği kesilmez.

Gecikme

41. Ödünç alınan kaynağı zamanında iade etmek tümüyle üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, kütüphane otomasyon sistemi üzerinden oturum açarak iade tarihlerini kontrol edebilir; tarihlerin takibi kütüphanenin sorumluluğunda değildir.
42. Ne sebeple olursa olsun, ödünç alınan kaynağı ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süresini uzatmayan üyenin hesabına, başka hiçbir bildirime gerek bulunmaksızın, geciktirilen her gün için gecikme bedeli yansıtılır.
43. Gecikme bedeli her bir kaynak için günlük 1 TL’dir. Saatlik ödünç verilen kaynaklarda gecikme bedeli 0,50 TL/saat olarak uygulanır.
44. Üyeler, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen gecikme prosedürü kurallarına uymakla yükümlüdürler.
45. Üyeler, kütüphanece belirtilen gecikme bedelini, açıklama kısmına ‘TC kimlik no’ ve ‘Kütüphane gecikme bedeli’ yazdırarak Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait güncel banka hesabına yatırmalıdır; ıslak imzalı dekontun bir nüshasını Kütüphane Ödünç Verme Birimine teslim etmelidir.

Kayıp

46. Ödünç alınan kaynağı aynen iade etmek tümüyle üyenin sorumluluğundadır.
47. Kayıp durumunda üyenin en kısa sürede Merkez Kütüphane Ödünç Verme Birimi ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
48. Kaynağın kaybedilmesi durumunda üyeden güncel temin bedeli (kaynağın aslı, son baskısı ya da kütüphanece belirlenen eşdeğer kaynak) tahsis edilmeden iade işlemi gerçekleştirilmez.
49. Kayıp bedeli her bir kaynak için 150 TL’dir.
50. Kayıp kaynaklar için, kayıp bedeli ve güncel temin bedeli haricinde, varsa kaynağın gecikme bedeli de üyenin hesap bakiyesine yansıtılır.
51. Yıpratılmış; cilt, sayfa ya da ek hasarı bulunan kaynaklar da kayıp hükmünde değerlendirilir.
52. Üyeler, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen kayıp prosedürü kurallarına uymakla yükümlüdürler.
53. Üye, kütüphanece belirtilen kayıp bedelini, Açıklama kısmına ‘TC kimlik no’ ve ‘Kütüphane kayıp bedeli’ yazdırarak Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait güncel banka hesabına yatırmalıdır; ıslak imzalı dekontun bir nüshasını Kütüphane Ödünç Verme Birimine teslim etmelidir.

Reserve 

54. Kütüphane, öğretim üyelerinin eğitim döneminden iki hafta önce talep etmeleri durumunda koleksiyondaki bazı bilgi kaynaklarının kullanımını kısıtlayabilir. Rezerv koleksiyonu olarak nitelenen bu kaynaklar dönem boyunca sadece kütüphane içerisinde kullandırılır ve/veya 2 saatlik ödünç verilebilir.
55. Rezerv koleksiyonuna dâhil edilecek kaynakların süreleri, kopya sayıları ve yararlandırma koşulları Ödünç Verme Birimi tarafından değiştirilebilir.

Dış Kullanıcılar

56. Dış kullanıcılar kütüphaneye üye olamaz dolayısıyla ödünç verme hizmetinden faydalanamaz; kaynakları sadece kütüphane içerisinde kullanabilir.
57. Dış kullanıcılar internet bağlantısı için ‘Misafir/Ziyaretçi Destek Sistemi’ (KouNet) üzerinden şifre talep edebilir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilen bu kullanıcı adı ve şifre, kütüphanedeki bilgisayarlardan katalog taramak, elektronik kaynaklardan yararlanmak ve araştırma yapmak üzere kullanılabilir. Bu hizmetin doğuracağı yükümlülüklerden kullanıcı sorumludur; kütüphane ve bilgi işlem birimi mesuliyet kabul etmez.

Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın/Belge (ILL)

58. Sadece akademik personel için, anlaşmalı kütüphaneler arası dolaşım hizmeti sunulmaktadır. Detay için bknz. Kütüphanelerarası Ödünç (ILL) Hizmeti Kuralları

  ©