Online Serbest

ACAR INDEX

Açıklama

Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com) internet üzerinde yayınlanan yerli ve yabancı akademik çalışmaların dizinlendiği ücretsiz bir kaynaktır. Site üzerinden arama sorguları yapabilir, akademik yayınlara bağlantılı siteler üzerinden ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olarak hizmet veren acarindex.com a üye olarak yayınlarınızı ekleyebilir, yorum yapabilirsiniz.

Web
Web

AÇIK DERS

Açıklama

Açık Ders, tüm dünyadaki öğretim elemanları, öğrenciler ve kendi kendine öğrenenler için hazırlanmış ücretsiz ve açık eğitsel kaynaklara sahip olan derslerdir.

Web
Web

AÇIK DERS COURSERA

Açıklama

Coursera dünyanın en iyi üniversiteleri ve eğitim kuruluşları ile ortaklığı olan, herkese açık, ücretsiz, online dersler sunmak için çalışan bir eğitim platformudur.

Web
Web

AÇIK ERİŞİM DERGİ / E-KİTAP VERİTABANLARI

Açıklama

OPENJ-GATE.COM: 3800 den fazla açık erişimli dergiye tam metin erişilebilmektedir.

DOAJ, tam metin olarak erişilebilen ve ücretli abonelik gerektirmeyen 670 den fazla online derginin konularına göre kategorilere ayrılarak listelendiği bir dizin hizmetidir. Dergilerin konuları çeşitli mühendislik disiplinlerinden sosyal bilimlere, tıptan işletmeye, vb. birçok disipline yayılmıştır.

DOAB, 33 yayınevinin 1231 akademik kitabını açık erişimli sunmaktadır.

PLOS,  açık erisimli fen bilimleri ve tıp dergilerini kullanıma sunan bir web sitesidir.

OPENJ-GATE.COM
DOAJ(DIRECTORY OF  OPEN ACCESS JOURNALS)
DOAB (DIRECTORY OF OPEN ACCESS BOOKS)

PLOS (PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE)

Web
Web

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Açıklama

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2014 yılında "Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü" hazırlanarak yayınlanmış ve internet üzerinden kullanıma açılmıştır.

Web
Web

AIDSDRUGS - AIDSTRIALS

Açıklama

AIDSDRUGS, AIDS ile ilgili klinik uygulamalarda test edilmiş kimyasal ve biyolojik ilaçlar konusunda hazırlanmış bir e-sözlüktür. 

AIDSTRIALS, AIDS ile ilgili araştırmalar, klinik bilgiler ve sağlık politikaları ile ilgili kaynakları veren bibliyografik bir veri tabanıdır.

Web
Web

AIDSLINE - NLM

Açıklama

AIDSLINE - NLM

Web
Web

AKADEMİK DİZİN - AKADEMİK TÜRK DERGİLERİ İNDEKSİ

Açıklama

Akademik Dizin Türk bilimsel dergilerinin tanınırlığını ve atıf sayısını arttırmak amacıyla GESDAV tarafından yürütülen bilimsel bir hizmettir. 
Akademik Dizin SCOPEMED ve INDEX SCHOLAR tarafından sunulan ücretsiz bir hizmettir.

Web
Web

AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS

Açıklama

AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS

Web
Web

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DERGİLER VE KİTAPLAR VERİTABANI

Açıklama

Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan bilimsel dergiler ile telifi üniversiteye ait ve fakülteler tarafından yayınlanan kitaplar tam metin olarak hizmete açılmaktadır.

Web
Web

ARAŞTIRMAX - BİLİMSEL YAYIN İNDEKSİ

Açıklama

Arastirmax, bireysel (bilim insanları, araştırıcılar, yazarlar, akademisyenler, öğretmenler, çalışanlar, devlet adamları, vatandaşlar, öğrenciler) ve kurumsal (bilgi uzmanları ve/veya bilgi-belge yöneticileri olarak çalışan kütüphaneciler, arşivciler, enformasyon ve/veya dokümantasyon uzmanları) düzeyde bilgi kullanıcılarının gereksinim duydukları bilgiye, zamanında, güncel, güvenilir, hızlı, eksiksiz, uygun biçimde sınıflandırılmış olarak elektronik ortamda ücretsiz şekilde erişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş Türkiye nin ilk tam metin bilimsel veritabanı platformlarından biridir.Arastirmax, gerek bireysel gerekse kurumsal düzeyde kullanıcılarına, bilgiye erişim, edinim ve yeni bilgi yaratım süreçlerinde etkin bir biçimde yararlanabilecekleri istenilen ölçüt üzerinden gelişmiş arama, sınıflama, içerik indirme ve yazdırma gibi seçenekler sunmaktadır. Türkiye nin ulusal ve uluslararası düzeyde Türkçe yazılmış lider bilimsel bilgi içerik sağlayıcısı ve indeksi olmak çabası çerçevesinde, platformumuzun ulusal ve uluslararası düzeyde Türkçe yayın yapan hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan eserleri indeksleme ve sunma çabaları devam etmekte, sizlerden gelen istek ve öneriler doğrultusunda geliştirilmekte ve Türk bilim dünyasına içerik sağlayıcı olarak geometrik bir hızla büyümektedir.Çabalarımıza katkıda bulunmak amacıyla, bireysel düzeyde yayınlarınızı sistemimize ekleyebilir ya da editörü olduğunuz bilimsel yayın için indekslenme başvurusunda bulunabilirsiniz.

Web
Web

ARKİTERA MİMARLIK VERİTABANI

Açıklama

AMV, Türkiye nin mimarlık üretimini dünü ve bugünüyle belgeleyen büyük bir dijital arşivdir. Bu arşivde hem mimarlara ve binalara ilişkin sayfalara, hem de ilgili konuya ilişkin farklı bilgilere sistematik bir düzende ulaşılabilmektedir. AMV de bina künyeleri, mimarlık ofisleri, işverenler, yarışmalar, ödüller, yayınlar ve makaleler indekslenerek sınıflandırılmıştır. Coğrafi konumdan kronolojik ve alfabetik düzene dek farklı parametrelere göre sınıflandırılan bu bilgilere aynı zamanda veritabanının ayrıntılı arama motoru ile de kolayca ulaşılabilmektedir. AMV ye eklenen her yeni "veri", kendisiyle ilişkili olabilecek onlarca veriyi de beraberinde getirmektedir. Bir yandan güncel bilgiler, bir yandan da geçmişe yönelik araştırma sonuçları veritabanına eklenerek, mimarlık kültürümüz sistemli bir biçimde arşivlenmiş olacaktır. AMV, 3 yıla varan bir çalışmanın sonunda yayına açılmıştır. AMV nin gelişebilmesi ve olabildiğince eksiksiz bir bilgi kaynağı olabilmesi, hiç kuşkusuz, projeyi destekleyen kurumların ve tüm mimarların katkılarıyla gerçekleşecektir.

Web
Web

ASOS INDEX Academia Sosyal Bilimler Indeksi

Açıklama

Sosyal Bilimler alanında yayınlanan ulusal dergileri tarayan bir index çalışması.

Web
Web

ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği)

Açıklama

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğinin Amacı;

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri için stratejik istihbarat etütlerinin oluşmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM UHAD) ASSAM ın kuruluş amacı olan; İslam Ülkelerinin ortak irade altında toplanması için gereken organlar ve bunların mevzuatları konusundaki araştırmaların ve yürütülen bilimsel çalışmaların akademik literatüre kazandırılması amacıyla yayınlanmaktadır.

 

Web
Web

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Açıklama

Atatürk Üniversitesi  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiye ve Türk dünyasında Türk dili, edebiyatı, tarihi, arkeolojisi, sanatı, halk bilimi, musikisi, kültür ve uygarlığı…. ile ilgili bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak ve elde edilen bilgi, bulgu ve belgeleri bilim dünyasıyla ve kamuoyuyla paylaşmak amacıyla 11 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur.        

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde kurulduğu günden bu yana pek çok toplantı (sempozyum, çalıştay, panel, konferans) düzenlenmiş; Türk dili, lehçeleri, Türk edebiyatı ve Türk tarihi ile ilgili 16 kitap yayımlanmış; süreli yayın olarak da Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi çıkartılmıştır.
       

İlk sayısı 1994 yılında yayımlanan; bugüne kadar yayın hayatına başarılı bir şekilde devam eden ve yayımlanan 1000’in üzerinde makale ile Türkiye’nin sosyal bilimler alanında yüz aklarından biri olan Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi başta ULAKBİM olmak üzere Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS INDEX) ve Modern Language Association (MLA) gibi indekslerce taranmaktadır.
      
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü hem basılı olarak hem de elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

Web
Web

BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

Açıklama

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yayınları

Web
Web

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK VERİTABANI

Açıklama

Hukuk Veritabanı çalışması; Türk hukuk literatüründe değerli hukukçularımız tarafından yayınlanan makalelere ulaşımda yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla başlatılmıştır. Bu çalışma bir indeksleme çalışması olup, kütüphaneye gelen hukuk konulu dergiler taranarak hazırlanmaktadır.

Web
Web

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ABD GPO KOLEKSİYONU

Açıklama

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ABD GPO KOLEKSİYONU

Web
Web

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ AVRUPA DOKÜMANTASYON MERKEZİ

Açıklama

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ AVRUPA DOKÜMANTASYON MERKEZİ

Web
Web

ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAYINLARI / Çevresel Göstergeler Kitapçığı Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Raporu

Açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından, çevre hakkında mevcut durumu yıllar itibariyle kolay anlaşılır şekilde sunmaya çalışan "Çevresel Göstergeler Kitapçığı" ile illerimizin çevre sorunlarının ve önceliklerinin neler olduğunu kaynaklarıyla ortaya koyan, aynı zamanda bu sorunların çözümü için ne tür tedbirler alındığını belirten "Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Raporu" yayınlanarak kullanıma sunulmuştur.

Yine Bakanlık tarafından yayınlanan, insan faaliyetleri ve doğal nedenlerle ortaya çıkabilecek çevresel etkiler, çevrenin mevcut durumu ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibi olmak ve buna göre politikalar geliştirilmesine yardımcı olmak, uygulanan politikaların başarısını izlemek açısından faydası olacak yayınlar da web sayfasında kullanıma sunulmaktadır.

Web
Web

ChemID - NLM

Açıklama

Biyotıp konusuyla ilgili 339.000 kimyasal bileşiği kapsayan bir e-sözlüktür.

Web
Web

CONSUMER DRUG INFORMATION - FDA

Açıklama

U.S. Food & Drug Administration / Center for Drug Evaluation and Research tarafından hazırlanır. Yeni üretilen ilaçlar hakkında detaylı bilgi ve ilaç yönetmeliklerini verir. New and Generic Drug Approvals, FDA Drug Approvals List, New Drugs Approved for Cancer Indications gibi sitelere bağlantıları içermektedir.

Web
Web

DART-EUROPE E-THESES PORTAL

Açıklama

DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses. 
DART-Europe is endorsed by LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), and it is the European Working Group of the Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).

Web
Web

DE GRUYTER OPEN

Açıklama

De Gruyter Open, açık erişimli akademik içerik yayımlayan lider bir yayınevidir. Tüm önemli akademik disiplinlerde yayım yapan De Gruyter Open, 350 den fazla akademik dergi ve 100 ün üzerinde kitaba ev sahipliği yapmaktadır. Önceki adı Versita olan şirket, 2001 yılında kurulmuştur ve De Gruyter Group un bir koludur. Yayınevi, en iyi akademik içeriği tüm akademisyenlere ve okuyuculara aynı şekilde ücretsiz olarak sunmayı misyon edinmiştir.


Başlık listesini ekte görebilirsiniz.

 

Web
Web
Dosya

DIRLINE - NLM

Açıklama

Sağlık ve biyotıp konusunda hizmet veren kurumlar hakkında bilgi veren bir e-rehberdir.

Web
Web

ECONTURK

Açıklama

Ekonomi, işletme ve maliye alanında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış tüm akademik çalışmaları, tebliğ, makale ve raporlar

Web
Web

EIGENFACTOR

Açıklama

Bilimsel dergilerin impact faktörlerini inceleyebileceğiniz ücretsiz bir adres.

Web
Web

ETHOS UK Dissertations and Thesis

Açıklama

The database of UK dissertations and theses provided by the British Library

Web
Web

FREE MEDICAL JOURNALS

Açıklama

Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgil dergilere tam metin olarak erişim olanağı verir.

Web
Web

FREEBOOKS4 DOCTORS

Açıklama

Internet üzerinde yer alan tıp ve sağlık bilimleriyle ilgili çeşitli konulardaki 500 den fazla kitaba tam metin erişim olanağı sağlanmaktadır. 
Kitapların İlgili Olduğu Konular 

Web
Web

H1N1 AÇIK ERİŞİM EBRARY BİLGİ ARAMA PLATFORMU

Açıklama

H1N1 (domuz gribi) - Bedelsiz Bilgi Arama Platformu - Ebrary tarafından açık erişim imkanı:
Ebrary Firması, sosyal bilinçlendirme projesi kapsamında, ;  bulaşıcı H1N1(domuz gribi)  ile ilgili interaktif  dokumanların bulunduğu arama/bilgi  platformunu ŞİFRESİZ  olarak erişime sunmaktadır. 

Yeni oluşturulan ve bedelsiz erişilen site içeriği kapsamında;  devlet kurumları ve diğer güvenilir kaynaklara ait  H1N1 Domuz Gribi Virüsü ile ilgili  Raporlar, Metin İçerikleri, Mektuplar, Posterler ve diğer önemli materyaller bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili bedelsiz ve bilimsel Web Sitesine :  http://h1n1.ebrary.com, adresinden erişebilirsiniz. ( H1N1 Influenza – Information Center ) ilgili WEB adresini WEB sitenize koyabilirsiniz. 
Açık erişimli bu yeni ebrary kaynağı tüm kullanıcıların şifresiz kullanımına ve tavsiyelerine açık durumdadır. 

Web
Web

HSRProj - NLM

Açıklama

Sağlık teknolojisi değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde, klinik, uygulama rehberleri, sağlık hizmetleri araştırmaları konusunda gelişmeleri veren bir veri tabanıdır.

Web
Web

HUKUK KAYNAKLARI.COM ELEKTRONİK BİBLİYOGRAFYA

Açıklama

Ulusal hukuk kaynaklarına özet veya tam metin erişimi sağlayan bir veritabanı. İçeriğinde 46.000 künye bulunmakta.Son güncelleme ile 2000-2013 yılları arasında yazılmış yüksek lisans ve doktora tezleri de veri tabanına eklendi. Bu yenilik, aynı zamanda, hangi hocanın hangi tezleri yönettiğinin tam listesinin kolayca edinilebilmesine de imkan tanıyor.

Web
Web

INDEX SCHOLAR

Açıklama

Index Scholar is a not for profit service which dedicates it is sources for producing professional works with amateur soul. We help scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive of academic journals and other scholarly content. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship.

Web
Web

INTECH E-BOOKS

Açıklama

InTech is a pioneer and world is largest multidisciplinary open access publisher of books covering the fields of Science, Technology and Medicine. Since 2004, InTech has collaborated with 87235 authors and published 2420 books and 6 journals with the aim of providing free online access to high-quality research and helping leading academics to make their work visible and accessible to diverse new audiences around the world.

Web
Web

İTÜ DERGİSİ

Açıklama

İTÜ Dergisi, bilimsel ve teknik makaleleri, teknik notları, okuyuculardan gelen eleştiri ve katkıları yayınlamak için İTÜ Rektörlüğü tarafından çıkarılmaktadır.

Web
Web

JOURNAL TOCs

Açıklama

Sitenin temel hedefi, Türkçe de çıkmış yönetim bilimi yayınlarının dökümünü yapmak, sınıflandırmak ve bir tarama motoru aracılığıyla araştırmacılara ve ilgililere sunmaktır. Sitede, 123 tam metin yayına ek olarak, 6300 e yakın makale ve kitap özeti ile makale ve kitap künyelerine yer verilmektedir

Web
Web

KİM KİMDİR?

Açıklama

Edebiyat, sanat, din, devlet-siyaset, bilişim, basın-yayın, düşünürler, eğitim,hukuk, ekonomi, magazin, sağlık, spor gibi çeşitli alanlarda ün yapmış kişiler hakkında bilgi içermektedir

Web
Web

MECLİS-İ MEBUSAN VE MECLİS-İ AYAN TUTANAK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Açıklama

Geçmişten günümüze kullanılan parlamento dilinin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve tutanak metinleri arasında bir köprü oluşturmak amacıyla TBMM Başkanlığı tarafından Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan Tutanak Terimleri Sözlüğü hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Web
Web

MEDLINE / PUBMED - NLM

Açıklama

National Library of Medicine tarafından hazırlanan bibliyografik bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı tıp ve sağlık bilimleri, veterinerlik konusunu içerir. Index Medicus, Index to Dental Literature ve International Nursing Index i kapsamaktadır. Bazı tam metin makalelere bağlantı verir. Ayrıca MEDLINE / PubMed e NLM Gateway den de erişim vardır.

Web
Web

MEDLINEPLUS - NLM

Açıklama

Sağlık çalışanlarının ve sağlık tüketicilerinin doğru ve güncel tibbi bilgiye erişilebilmesi amacıyla hazırlamışır; tüketici sağlığı, hastalıklar ve detayları hakkında geniş bilgi bulunabilmektedir. MedlinePlus, NLM ve National Institutes for Health tarafından üretilen bilgilere ve tıp ansiklopedileri, sözlükler, hastane ve doktor rehberleri, ilaç rehberleri gibi kaynaklara tam metin erişim sağlamaktadır .

Web
Web

MEGARON PLANLAMA TASARIM YAPIM YTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

Açıklama

Megaron Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından 3 ayda bir yayınlanan elektronik dergidir.
Planlama-tasarım-yapım ana başlıkları altında yer alan bilimsel ve teknik makalelerin tam metinlerini WEB üzerinden kullanıma sunar. Derginin yayın dili Türkçe ve ingilizcedir.

MEGARON ESKİ SAYILAR
 

Web
Web

MİLLİ KÜTÜPHANE SÜRELİ YAYIN BİLGİ SİSTEMİ

Açıklama

Milli Kütüphane Başkanlığı koleksiyonunda bulunan Eski Harfli Türkçe gazete ve dergilerinin tamamı dijitalleştirilerek tam metin olarak  www.sureli.mkutup.gov.tr  ve www.mkutup.gov.tr adresinde Süreli Yayın Bilgi Sistemi adıyla hizmete sunulmuştur. Kütüphane içerisinde okuyucularımıza intranet üzerinden de hizmet verilmektedir. Gazete ve dergilerden eser adı, yazar, yıl, yayınlayan gibi arama uçları ile tarama yapılarak tam metin olarak görüntüsüne ulaşılabilir. Tarihle aramada hicri, rumi, miladi olarak ayrı ayrı tarama yapılabilir. Ayrıca dergilerin içindeki makalelerden de tarama yapabilir tam metin görüntüsüne ulaşabilirsiniz. Makale aktarım işlemine devam edilmektedir.2011 yılı içerisinde 1928 yılından itibaren ilk yayınlanan Türkçe gazete ve dergilerin dijitalleştirilmesi çalışmalarına başlanacaktır.

Web
Web

MÜHENDİSLİK ve TEMEL BİLİMLER VERİTABANI - ULAKBIM

Açıklama

Bu veri tabanı; 1992 yılından günümüze temel ve uygulamalı bilimler, mühendislik konularında Türkiyede yayınlanan Türkçe ve diğer dillerdeki makalelerin bibliyografikbilgilerini içerir.

Web
Web

NATIONAL CANCER INSTITUTE

Açıklama

National Cancer Institute

Web
Web

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM)

Açıklama

NLM nin hazırladığı tıp ve sağlık konularında 16 değişik veri tabanından oluşan ve bu veri tabanları üzerinde tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir.

Web
Web

NECMI-NAZIM VE NESİR EDEBİ METİN İNCELEME PROGRAMI

Açıklama

NECMI - Nazım ve Nesir Edebi Metin İnceleme programı Türk dili üzerinde araştırma yapmak isteyen herkesin kullanımına ücretsiz olarak sunulmuştur.

Bu program, bilgisayar ortamında uygun şekilde oluşturulan şiir, hikaye, roman vs. her türlü Türkçe edebi metin dosyası üzerinde incelemeler yaparak, kullanılan sözcük türlerine, sözcüklere, hecelere, harflere ya da noktalama işaretlerine ilişkin raporları HTML dosyaları halinde oluşturur.Necmi Selametin kendisi Nazım Hikmet ve Makinalaşmak (Kanguru Yayınları) adlı kitabını bu program ile elde edilen raporları kullanarak yazmıştır.

 

Web
Web

ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Açıklama

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi 1975 yılından bu yana Mimarlık alanında yapılan önemli bir bilimsel-akademik süreli yayın ve son 10 yıldır da Türkiye’de yayınlanıp ISI Web Index AHCI indeksinde Mimarlık alanında yer alan tek dergidir.

Web
Web

OLDMEDLINE - NLM

Açıklama

1958 den 1965 yılları arasında tıp, klinik öncesi bilimler ve sağlık bilimleri konusunda hazırlanmış bibliyografik veri tabanıdır.

Web
Web

ONLINE ARAŞTIRMA LİNKLERİ

Açıklama

Türkçe ve yabancı dilde araştırma linkleri, üniversitelerin yayınladığı dergiler, açık erişim dergiler vb.

Web
Web

OPEN ACCESS THESES AND DISSERTATIONS

Açıklama

OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 4,158,170 theses and dissertations.

Web
Web

PROFESSOR ROBERT G. EDWARDS

Açıklama

Tıp Nobelini kazanan Professor Robert G Edwards ın tüm makaleleri serbest erişime açılmıştır.

Web
Web

PROJE VERİTABANI - ULAKBIM

Açıklama

TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin kesin raporlarından, indeksleme işlemleri tamamlanan 3150 proje taranabilir veritabanı şeklindedir.

Web
Web

PROJECT GUTENBERG

Açıklama

Free Elektronik Kitaplar

Web
Web

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY ARŞİVİ

Açıklama

The Royal Society of Chemistry arşivindeki 1.5 milyon sayfa ve  250.000 makaleyi bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalara destek olmak amacıyla ücretsiz erişime açmaktadır. 

Web
Web

SCOPEMED

Açıklama

ScopeMed is an Online Journal/Article Management system that can enable all of the operations of the editorial functions of a journal.

Web
Web

THE ADAM HEALTH ILLUSTRATED ENCYCLOPEDIA - NLM

Açıklama

Hastalıklar, testler, semptomlar, yaralanmalar ve cerrahi hakkında bilgi içeren bir e-ansiklopedidir.

Web
Web

THE MERCK MANUAL of DIAGNOSIS and THERAPHY

Açıklama

Pediatri, psikiyatri, jinekoloji, dermatoloji, farmakoloji ve tıpla ilgili diğer alanlarda bilgiler içeren bir ders kitabıdır Guide for Readers of the Internet Edition

Web
Web

THE SCIENCE INSIDE E-BOOK SERIES

Açıklama

Science ın yayıncısı AAAS (American Association for the Advancement of Science) tarafından desteklenen "Healthy People Library Project" kapsamında The Science Inside serisinden e-kitaplara ücretsiz erişilebilmektedir.

Web
Web

THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY (TOJET)

Açıklama

The Turkish Online Journal of Educational Technology
... a quarterly, peer reviewed international electronic journal

Web
Web

TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ

Açıklama

Türk Eğitim İndeksi, eğitim bilimleri alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik yayınlanmakta olan "hakemli" dergileri taramayı ve eğitim bilimleri alanında profesyonel indeksleme hizmetini sunmayı hedeflemektedir.

Web
Web

TÜRK HUKUKU AÇIK ERİŞİMLİ DERGİLER

Açıklama

Türk hukuku alanında açık erişimli dergiler bir araya getirilerek kullanıma sunulmuştur.

Web
Web

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Açıklama

 

 

1983 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan ve ilk cildi 1988 yılında neşredilen TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) tamamen telif bir eser olup İslâmî ilimler, İslâm ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültür ve medeniyeti gibi alanları kapsayan madde listesi orijinaldir. İlgili ilim kurulları tarafından yaklaşık 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen bu liste 15.226 maddeden oluşmakta, bazı maddelerin farklı ilim dallarınca yazılan alt bölümleri de eklenince rakam 16.855 e ulaşmaktadır.Ansiklopedi, İslâmî ilimlerle İslâm kültür ve medeniyetine ait kavramları, sahalarında eser vermiş ilim ve sanat erbabını, geçmiş İslâm devletleri ve yöneticilerini, önemli tarihî olayları, dinî ve sosyal hayatta etkili olan akımları, tarihî, ilmî ve kültürel müesseseleri, önemli yerleşim merkezlerini, diğer dinleri, müslüman olmadığı halde İslâm dini, kültürü ve medeniyeti ile ilgisi bulunan şahsiyetleri madde dizinine dâhil etmiştir.

 

 

Web
Web

TÜRKİYE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VERİTABANI

Açıklama

Millî Egitim Bakanlığının Ar-Ge birimi olan Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED) Başkanlığı, Türkiye de yapılan eğitimle ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek bir veri tabanı oluşturmak ve bu veri tabanı ile yurt içi ve yurt dışında bilgiyi üretenler ile kullananlar arasında köprüyü kurmak amacıyla, Türkiye Eğitim Araştırmaları Veri Tabanı adlı bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışma, eğitimle ilgili karar vericilere alternatifler sunacak ve bilginin paylaşımını artıracaktır. Böylece araştırmacıların daha önce araştırılmış konuları yakından takip edebilmeleri ve araştırılmamış konulara yönelmeleri de sağlanmış olacaktır. 1995-… yıllarını kapsayacak olan Türkiye Eğitim Araştırmaları Veri Tabanında araştırmaların künyeleri, Türkçe ve yabancı dildeki özetleri tezde verildiği biçimde yer almaktadır. Türkiye Eğitim Araştırmaları Veri Tabanı 12 Şubat 2002 tarihinde deneme amaçlı olarak internette erişime açılmıştır. Araştırmalarla ilgili bilgiler, Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezinden ve eğitimle ilgili araştırma yapılan kurumların kütüphanelerinden derlenmiştir.

Web
Web

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ

Açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu nun hakemli bir dergisidir. ASOS Indeks tarafından taranmakta olup, yılda iki kez Temmuz ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Dergiye, Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmektedir.

Web
Web

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KÜTÜPHANE KATALOĞU

Açıklama

TÜİK Kütüphanesi, istatistik alanında en geniş koleksiyona sahip araştırma ve ihtisas kütüphanesidir. TÜİK yayınlarının tamamına üye olmadan da erişilebilmektedir. Aynı zamanda kütüphane OECD nin derleme kütüphanesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Web
Web

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİTABANLARI

Açıklama

TÜİK, Türkiyenin sosyal yapısı, ekonomik durumu ve kültürel yaşama ilişkin yüzlerce konuda, binlerce değişkenle ürettiği istatistikleri, haber bültenleri, yayınlar, veri tabanları, mobil veri dağıtım servisi ile kullanıcılarla paylaşmaktadır.

Web
Web

TÜRKİYE KANSERLE SAVAŞ VAKFI YAYINLARI

Açıklama

Vakfın amacı her türlü kanser hastalıkları konusunda önleyici erken teşhis ve tedavi, insanları bilgilendirmek ve motive etmek gibi konularda bütün yol ve araçları kullanarak kanser hastalıkları ve ilişkili sağlık ve sosyal sorunlarla ilgilenmek, gerekli her türlü çalışmaları yapmak veya yaptırmaktır.

Web
Web

TÜRKİYE KAYNAKÇASI

Açıklama

Türkiye Kaynakçası veya kaynakca.info, konusu Türkiye olan bir araştırma, öğrenme ve paylaşma ortamıdır. Kaynakca.info içeriğine atifta bulunurken "Türkiye kaynakçası", genel olarak siteye (yazılım + içerik) atıfta bulunurken de kaynakca.info demeyi tercih ediyoruz.

Kaynakca.info, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde verilen "Bilgisayar ve Tarih" dersinde doğup gelişmiştir. İlk kez, 1996 yılında bölüm programlarında yer verilen dersin bir parçası olarak, öğrencilere temel düzeyde veri tabanı kavramlarını öğretmek ve SQL dilini kullanarak uygulama yapmalarını sağlamak hedeflenmişti. Dersin uygulamalı kısmında kullanılmak üzere geliştirilen bibliyografik veritabanı ve buna dayalı olarak yapılan öğrenci ödev ve tezleri kaynakca.info için gerekli veri ve metodolojik bilgi birikimini sağlamıştır. Başlangıçta sadece yerel ağda çalışan bu veritabanı, 2008 yılında web tabanlı olarak İnternet üzerinden kullanıma açılmıştır. Sonrasında, geliştirme Hacettepe Üniversitesinin sağladığı proje destekleri kapsamında devam etmiştir. 

Sistem, bugün araştırma ve eğitim entegrasyonunda model bir uygulama olarak öne çıkmaya başlamıştır.

Kaynakca.info yu kullanarak binlerce eserin künyesine (ve varsa tam metnine) çok kolayca ulaşabilir, elinizdeki eser künyelerini ve bunların tam metinlerini binlerce başka kişinin kullanımına sunabilir, bibliyometrik analizler yapabilir, e-öğrenme soruları hazırlayabilir veya daha önce hazırlanmış soruları cevaplayabilir, "Benim Kaynakçam" özelliğini kullanarak kendi özelleşmiş kaynakçalarınızı oluşturup yönetebilir ve okuduğunuz eser ve yazarlar hakkında yorum, eleştiri, değerlendirme ve derecelendirme yapabilirsiniz.

Web
Web

TÜRKİYE PLAJLARI

Açıklama

 

 

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yapılan çalışma ile ülkemizdeki 1.112 plajın yüzme suyu kalitesi belirlenmiştir. Proje kapsamında oluşturulan "Kirlilik İzleme Programı" ile yüzme suyu profillerinden oluşan veriler toplanmıştır.

İlgili adresten yapılacak detaylı tarama ile;

-Harita üzerinden konum bilgilerine,
-Suyun kalitesine,
-İl ve ilçelere göre plaj dağılımına,
-Mavi bayraklı plajlara,
-Plaj sporlarına elverişlilik durumuna,
-Ulaşım imkanlarına vb. verilere erişebilirsiniz. 

Özellikle Çevre Mühendisliği ve Turizm gibi bölümlere sahip üniversitelerimizin, tatilcilerin ve hobi faaliyetlerinde bulunanların işine yarayabilecek veriler erişime sunulmaktadır.

 

 

Web
Web

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Açıklama

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin yayınlarına online erişim sağlar.

Web
Web

TÜRKİYEDE EKONOMİ ALANINDA YAYIMLANAN MAKALELER VERİTABANI

Açıklama

Bu veri tabanı Türkiye de ekonomi alanında yayımlanan makalelerden oluşmaktadır. Veri tabanı, bir referans veri tabanı olması nedeniyle makalelere tam metin erişilememektedir. Makale metinlerine ulaşmak için kütüphanelere ya da ilgili kurumlara başvurmalısınız.

Web
Web

TÜRKOLOJİ SORGU SİSTEMİ

Açıklama

TÜRKSOR, Türk Dili, edebiyatı, tarihi, halk bilimi ve dilbilim başta olmak üzere konuyla ilgili internet kaynaklarını dizinleyen bir sistemdir.

Amaçlar:- Alana özgü dizinlemenin güncel olarak yapılması ve en güncel sonuçların sunulması.
- Atıfların belirlenmesi ve dizinlenebilmesi.

 

Web
Web

TURKOMP ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİTABANI

Açıklama

TÜBİTAK- MAM Gıda Enstitüsü nün Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yürüttüğü proje kapsamında Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı (TURKOMP) oluşturulmuştur.TürKomp ta 500 den fazla gıdaya ait 100 bileşen için yaklaşık 63.000 veri bulunmaktadır.Veri tabanı üzerinden gıdaların enerji ve besin değerlerine ulaşabilir, aramalarınızı “gıdaya”, “bileşene” ve “beslenmeye” göre yapabilir, bileşenlere göre gıdaları çoktan aza doğru sıralayabilirsiniz.  Ayrıca iki farklı besinin besin değerleri açısından karşılaştırılması mümkündür.

Web
Web

ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK

Açıklama

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Proje, 100 akademik dergiye davet gönderilerek başlamış, zamanla Türkiye deki tüm akademik dergileri kapsaması planlanmıştır. Ulusal hizmet kapsamında sürdürülmekte olan DergiPark Projesi, bu alandaki ihtiyaçlar tespit ederek uygun bir yapıya kavuşturulmuştur. Kullanıcı odaklı çalışma prensibiyle geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.

DergiPark, dergi yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine imkan sunan Açık Dergi Sistemleri (ADS) üzerinden, bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreci elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi

Web
Web

ULAKBİM TÜRKÇE VERİTABANLARI (TIP, MÜHENDİSLİK, TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER vd.)

Açıklama

• TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı [1966-] 
• Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [1992-]
• Türk Tıp Veri Tabanı [1996-]
• Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992-]
• Sosyal Bilimler Veri Tabanı [2002-]

Web
Web

ULAKBİM TÜRKİYE AKADEMİK DERGİ PORTALI

Açıklama

ULAKBİM TÜRKİYE AKADEMİK DERGİ PORTALI

Web
Web

YÖK TEZ KATALOĞU

Açıklama

1987 yılından itibaren Türkiyedeki üniversitelere verilen doktora, tıpta uzmanlık, bilim uzmanlığı ve sanatta yeterlik tezlerine ait bibliyografik bilgileri veren bir veri tabanıdır.

Web
Web

ZOTERO - Makale yazma ve referans aracı

Açıklama

Zotero [ZOH-Tair-oh] ücretsiz, kolay kullanımlı, alıntı ve araştırma kaynaklarını toplamak, düzenlemek, paylaşmak için yardımcı bir araç. Program olarak kullanabileceğiniz gibi web tarayıcınıza entegre olarak da çalışır.Hızlı Kullanıcı Rehberi: http://www.zotero.org/support/quick_start_guide

Web Sitesi: http://www.zotero.org/
Kurulum: http://download.zotero.org/standalone/3.0b2.1/Zotero-3.0b2.1_setup.exe
Google Chrome İçin Entegre Programcık: http://download.zotero.org/connector/chrome/Zotero_Connector_2.999.1.crx

Web
Web