Yararlanma Koşulları

Genel Kurallar

 

a) Üniversitemiz kütüphanesinden, öncelikle üniversitemizin akademik, idari personeli ve öğrencisi olmak üzere, diğer okur/kullanıcılar ve araştırmacılar da yararlanabilirler.

b) Okur/kullanıcılar, kütüphane tarafından belirlenen genel ve özel kullanım kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara uymayan ve uyarıları dikkate almayan okur/kullanıcılar, tutanakla tespit edilirler ve kütüphane dışına çıkarılırlar. Aynı nedenlerle ikinci kez uyarılan okur/kullanıcılar, kütüphane hizmetlerinden yararlandırılmazlar.

c) Ödünç aldığınız eserlerin tamamının fotokopi ve elektronik yöntemlerle çoğaltılması fikir ve sanat eserleri 5728 sayılı kanununun 71. maddesi gereğince yasaktır.

d) Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren okur/kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılır.

e) Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmesi, tütün mamullerinin içilmesi kesinlikle yasaktır.

f) Okur/kullanıcılar, yanlarındaki eşyalarını korumakla yükümlüdürler. Meydana gelebilecek her türlü çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphanemiz sorumlu değildir.

g) Okur/kullanıcıların, kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları zorunludur.

h) Güvenlik sistemi: Kütüphaneden yararlanan okur/kullanıcılar, çıkarken elektronik kapı kontrol sistemi içerisinden kurallara uygun olarak geçmek, gerekli durumlarda ellerindeki çanta ve yayınları kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdür. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbir alınarak yasal yollara başvurulur.Genel Kurallar

i) Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır.

j) Kütüphane hizmetlerinden yararlanma ücretsizdir. Ancak, ilgili alt yapının oluşturulması ve Daire Başkanı’nın Rektörlüğe önerisi ile ücretli hale dönüştürülebilir.

k) Kütüphane hizmetlerinin ücretli hale dönüştürülmesi halinde elde edilecek tutar, Üniversite bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

l) Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır.

m) Kütüphane kapanış saatine 15 dakika kala kapanış işlemleri ve uyarıları başlatılır.

n) Sadece üniversitemiz akademik, idari personeli ve öğrencileri ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler.

o) Ödünç alma işlemi sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur. Öğrencilerimizin kimliklerinde yer alan bandrollerin, geçerli öğretim yılına ait olması gerekmektedir.

p) Okur/Kullanıcı, kendi talebi ile diğer üniversite kütüphanelerinden getirilen yayınları almak ve bu hizmetten doğan ücretleri ödemekle yükümlüdür. (Bu hizmet sadece akademik personeli kapsar)

r) Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak, diğer üniversitelerin okur/kullanıcılarına, ancak kendi kütüphaneleri aracılığı ile ödünç kitap verilebilir.

s) Üniversite dışından gelen okur/kullanıcılara kütüphane dahilinde yararlanma imkanı sağlanır ancak ödünç kitap verilmez. Fotokopi hizmetlerinden yararlanabilirler.

SÜRELİ YAYINLARDAN YARARLANMA KURALLARI

Süreli yayınlar kesinlikle ödünç verilmez.

* Süreli yayınların son bir yılı açık raf , eski sayıları kapalı raf usulü ile yerleştirilmiştir.

* Süreli yayınlar bölümünden yararlanmak isteyen okur/kullanıcılar, öncelikle Milli kütüphanenin makaleler bibliyografyasından yayın taraması yaparak (http://makaleler.mkutup.gov.tr), buldukları dergi adı, yılı ve sayısının merkez kütüphanemiz online katalogunda olup olmadığını kontrol edeceklerdir.* Süreli yayının sayısı mevcutsa, görevli tarafından kapalı raftan getirilecektir.

*Süreli yayınlardan fotokopi çektirmek isteyen okur/kullanıcılar, süreli yayınlar bölümündeki görevliye kimlik bırakmak zorundadır.

TEZLERDEN YARARLANMA KURALLARI

Tezler kesinlikle ödünç verilmez.

* Tezler, kapalı raf usulü ile yerleştirilmiştir.

* Öncelikle okur/kullanıcı YÖK Ulusal Tez Tarama Merkezi’nde (http://tez2.yok.gov.tr) aradığı tezin PDF ‘inin olup olmadığını kontrol edecektir;

* Eğer tezin PDF’ i varsa tez fotokopi için verilmeyecektir.

* Okur/kullanıcının PDF’ i açabilmesi için YÖK Ulusal Tez Tarama Merkezi’ne üye olması gerekir.

* Tezin PDF’ i yoksa görevli, kütüphanenin online katalogundan tezin kütüphanede mevcut olup olmadığını kontrol edecek, yer numarasını alıp kapalı raftan tezi getirip okura verecektir.

* Tezlerden fotokopi çektirmek isteyen okur/kullanıcı ödünç verme bankosundaki görevli’ ye kimlik bırakmak zorundadır.

Okunma Sayısı: 1985