Kütüphanemizde Staj Olanakları

Staj Koşulları

Kütüphanemize stajyer kabulü sadece Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ikinci ve daha üst sınıf öğrencilerinden ve yaz aylarında (Temmuz-Ağustos) yapılmaktadır.

Staj başvuruları Şubat ve Mart aylarında alınmakta olup, el yazısı ile doldurulan kurumumuza ait başvuru formunun (bölüm tarafından onaylanmış olmalı) öğrencinin daha önce aldığı tüm derslerin gösterildiği bir adet Transkript (Not Durum Belgesi) ve Özgeçmiş (kısa bir otobiyografi) ile birlikte elden ya da posta aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.

Staj başvurusunda bulunan adaylara e-posta aracılığıyla Nisan ayı sonuna (en geç Mayıs ayının ilk haftasına) kadar olumlu ya da olumsuz geri bildirim yapılmaktadır.

Staj döneminde aynı anda en fazla 2 kişi olmak kaydıyla maksimum 4 öğrenci kabul edilir ve nihai staj tarihleri Daire Başkanlığımızca belirlenir.

Staja kabul edilen öğrencilerin, belirlenen staj döneminden en geç iki hafta önce, Bölümleri’ndeki staj koordinatörleri tarafından Daire Başkanlığımıza hitaben yazılan dilekçeleri ile birlikte öğrencinin kütüphanemizde staj yapacağı dönem süresince, öğrenim gördüğü üniversite tarafından sigortalanacağına dair bir yazıyı, kütüphanemiz staj koordinatörüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Kapsamı

Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi olarak staj dönemi içerisinde, genç meslektaşlarımızın kurum içinde devam eden mesleki uygulamaları öğrenmesi için tüm birimler ile görüşmesi ve çeşitli uygulamaların içinde yer alması sağlanarak, üniversite kütüphaneciliği hakkında kendi ilgi ve yeteneklerinin farkına varmaları amaçlanmaktadır.

Stajyerlerin katılacakları etkinlikler ve uygulamalar, staj dönemi başında, önceden belirlenen ve 20 iş günü üzerinden planlanmış bir takvim ile kendilerine iletilir.

Staj programına katılan öğrenciler, staj süresince kütüphane bünyesindeki personel için geçerli kurallara (mesai saatleri, genel çalışma kuralları vb.) uymak durumundadır.

Staj programına ya da genel çalışma kurallarına uyumsuzluk gösteren öğrenciler programdan çıkarılabilir (staj programından çıkarılmış bir öğrencinin yeniden başvurusu kabul edilmemektedir).

Staj süresince yemek, ulaşım vb. giderler stajyere aittir.

Kütüphanemizde staj yapmak isteyen öğrencilerin, başvuru yapmadan önce detaylı bilgi için web sitemizi incelemeleri önerilir.

 

Staj Koordinatörü : Elif Mine KARADENİZ

İrtibat : 0 262 303 13 28 - elif.teke@kocaeli.edu.tr

Posta Adresi : Kocaeli Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Umuttepe Yerleşkesi, 41380 İzmit- KOCAELİ

Okunma Sayısı: 1466