Kütüphaneler Arası Ödünç Alma/Verme Kuralları - ILL

1) Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetinden sadece Kocaeli Üniversitesi akademik personeli yararlanabilir. Kütüphanemize gelen diğer üniversite kütüphanenlerinin ödünç kitap isteklerinde, ilgili üniversite kütüphanesinin ILL kuralları geçerlidir.

2) Bu hizmet, sadece üniversite kütüphanelerini kapsamaktadır. Üniversitemiz akademik personeli ve diğer üniversitelerin kullanıcıları, ödünç alma/verme hizmetinden kütüphaneleri aracılığı ile yararlanabilirler. Şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.

3) Referans, reserve, tez, süreli yayınlar ve kitap dışı belgeler ödünç verilmez. Kütüphanemiz kullanıcılarının istekte bulunacakları kitaplar hangi üniversite kütüphanesinde ise o kütüphanenin katalog tarama sayfasındaki kitaba ait künye bilgileri ill@kocaeli.edu.tr adresine mail atılır.

4) Kütüphanemiz tarafından yapılan isteklere ait kargo ücretleri, kütüphanemiz kullanıcıları tarafından ödenir. Diğer üniversite kütüphanelerinin istekleri kütüphanelere kargo ile gönderilir ve ücretleri hizmet alan kütüphaneler tarafından ödenir.

5) Kütüphaneler arası ödünç alma/verme hizmeti merkez kütüphane tarafından yürütülür.

6) Kütüphaneler arası ödünç alma/verme hizmetinde her üniversite kütüphanesine ödünç verilecek kitap sayısı 10 dur ve 30 gün süreyle ödünç verilir. Kişi başına düşen ödünç yayın sayısı 3 dür.

7) Kütüphanemiz tarafından yapılan isteklerde yayının gecikmesi, yıpratılması ve kaybedilmesi durumunda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda yayının istendiği kütüphanenin ILL kuralları geçerlidir. Diğer üniversitelerin yayın isteklerinde karşılaşılacak gecikme, yıpratma ve kaybolma gibi sorunlarda kütüphanemizin ödünç alma/verme kuralları uygulanır.

 

Bu hizmete ilişkin sorularınız için ill@kocaeli.edu.tr adresinden yardım alabilirsiniz.

 

Sorumlu Personel : Volkan SARI

Telefon : +90 (262) 303 1329

Okunma Sayısı: 1884