Kullanıcı Eğitimleri: 12-13-14 Mart 2018KOÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nil Pembe Özer, Yard. Doç. Dr. Erdal Ünal ve Yard. Doç. Dr. Hatice Esen hocamızın öğrencileri ve herkese açık duyurumuzla eğitimimize katılan üniversitemiz kullanıcıları ile eğitimimizi gerçekleştirdik. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi Körfez, Karadeniz ve Merkez Kütüphanemizin Ege Salonunda hazırladığımız eğitimlere toplamda 90 kişi katıldı. Danışma Kütüphanecimiz Yasemin Şahin ve Elektronik Kaynaklar Sorumlusu Kütüphanecimiz Volkan Özvatan sundu.

Eğitimimize ilk olarak kütüphanemizin genel tanıtımı ile başlanarak, Rakamlarla KOÜ Kütüphane kaynaklarından bahsedildi. Merkez ve şube kütüphanelerin verdiği hizmetlerden bahsedildi. Kütüphane üye oturumu açarak yapılabilen üye işlemlerine dair birer örnek gerçekleştirildi. Görme Engelliler Birimi'nin çalışmalarını aktaran kütüphanecimiz, kullanıcılarımızın bu birimde gönüllü olarak sesli kitap okuma başvurusunda bulunabileceklerine dair bilgilendirmelerde bulundu.

Basılı kaynaklarımızı tarama ara yüzünde her bölümün kendi alanı ile ilgili arama terimleri seçilerek, örnekler üzerinde duruldu. Katalog taramayı daha işlevsel nasıl kullanabilecekleri anlatıldı.

Elektronik Kaynaklar sorumlusu Volkan Özvatan ise sunumunda, abonesi olduğumuz veri tabanlarının abonelik süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı. Kullanımına dair yasal prosedürlerinden bahseden kütüphanecimiz, elektronik kaynaklara uzaktan erişerek evden ya da yurttan da nasıl erişileceğine dair bilgiler verdi. KOÜLib arama motoru üzerinde arama ve filtreleme özelliklerinden bahsetti. KOÜLib’in bağlı olduğu Ebscohost’ta oturum açarak arama sorgularına dair RSS’ler oluşturulabileceğinden, e-kaynak indirme ile ilgili gereken aracı programlardan bahsetti.
 

Online Deneme bölümünde kütüphanemiz kullanıcılarına belirli sürelerle denemeye açılan veri tabanlarının duyurusunun yapıldığını, bu süre içerisindeki aldığım geribildirimlerin ve kullanım istatistiklerinin, veri tabanı aboneliklerimizin kararında da etkili olduğundan söz etti.

Kullanıcılarımızın ödev ve tezleri için akademik personel aracılığı ile kullandıkları Turnitin ve İtenticate intihal programlarının kullanıcı ara yüzleri hakkında da bilgi verdi.

Üç farklı günde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimize katılan herkese teşekkür ediyoruz.
 

 

Okunma Sayısı: 395