Danışma Hizmetleri

* Doldurulması Gereken Zorunlu Alanlar
** Gecikme Borcu Uygulaması İçin mutlaka Öğrenci Numarası veya Sicil Numarası Yazılmalıdır.
* E-postanızın gereksiz / spam / junk kutusunu kontrol etmeyi unutmayınız.

Danışma Kütüphanecisinin amacı, kullanıcıları basılı ve elektronik kaynakların kullanımı konusunda bilgilendirmek, kütüphanenin hizmet verdiği her tür kullanıcı grubunun bilgi ihtiyacına yönelik kaynakları belirlemek, kullanıcıları ilgili kaynaklara yönlendirmek, gerektiğinde eğitim ve danışma desteği sunmaktır. Kullanıcı/Okurlarımızın her türlü soru ve bilgi gereksinimlerine yönelik hizmetler, e-posta veya yüz yüze görüşme yoluyla verilmekte; kullanıcının kütüphane kaynaklarını olabildiğince etkin kullanması sağlanmaktadır. Sorularınızı kütüphanemize e-posta atabilirsiniz.