Kullanıcı Eğitimi : Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

  Gıda Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nil Pembe Özer ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Ege Salonunda hazırladığımız kullanıcı eğitimine katıldı.
 Danışma Kütüphanecimiz Yasemin Şahin ve Elektronik Kaynaklar Sorumlumuz Nuran Yılmaz’ın 25 Ekim 2016 tarihinde saat 10.00'da verdiği eğitimde katılımcılara kütüphanemizi ve kaynaklarımızı aktif bir şekilde nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme yapıldı. Kütüphanemizin genel olarak tanıtımı ile başlanarak, katalog taramayı nasıl yapacakları anlatıldı. Basılı kaynaklarımıza dair katalog tarama ekranından erişebilecekleri bilgiler, içindekiler sayfası tarama özellikleri anlatıldı. Kullanıcılarımızın kütüphane üye oturumlarını açarak yapabilecekleri ayırtma işlemi, ödünç süresi uzatma ve eser istek işlemleri hakkında bilgi verildi. Üye oturumunu açarak  yazacakları e-posta adresinin ödünç aldıkları kaynaklarla ile ilgili otomatik gelecek e-postaları almaları açısından önemli olduğu vurgulandı.


  Nuran Hanım’ın sunumuyla, elektronik kaynaklarımızı nasıl kullanabileceklerine dair eğitim verildi. Elektronik kaynaklarımızdan tarama yöntemleri, arama sonuçlarının değerlendirilmesi ve filtrelendirilmesi, KouLIB üzerinden kişisel oturum açma işlemleri, sonuçlar üzerinden alıntı yapma ve referans listesi oluşturma özelliği, gelişmiş arama teknikleri, Turnitin intihal programı (tez, ödev proje intihal (kopyalama), iThenticate intihal programı (makale intihal) hakkında örnek taramalarla eğitim gerçekleştirilmiştir.

  Katılan herkese teşekkür ediyoruz.
 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors