Eser İstek

Eser İstek

Değerli Kullanıcılarımız,

Kütüphane koleksiyonumuza dahil edilmesini istediğiniz kaynaklarının alınmasını istiyorsanız, Eser İstek Modülü'nden oturum açarak talebinizi bize iletebilirsiniz.

A. Genel Kurallar

1. Kocaeli Üniversitesi Mensubu olan tüm kütüphane kullanıcıları yayın isteğinde bulunabilirler. Yayının sağlanmasına koleksiyon geliştirme politikası çerçevesinde Daire Başkanlığınca karar verilir.

2. Kullanıcıların yayın isteğinde bulunabilmesi için kütüphaneye üye olması

B. Kitap Satın Alma Politikası

1.Kocaeli Üniversitesi Mensupları Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinde bulunmayan yayınlar için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının web sayfasındaki http://kutuphane.kocaeli.edu.tr adresinde bulunan eser istek formunu doldurularak istekte bulunabilir.

2. Talep edilecek yayın sayısında Kocaeli Üniversitesi Mensupları için bir sınırlama bulunmamaktadır. Daire Başkanlığına tahsis edilen yayın alım bütçesi üniversitedeki birimlerin öğretim elemanı ve öğrenci sayıları dikkate alınarak oluşturulan kriterler doğrultusunda harcanmaktadır.

3. Kocaeli Üniversitesi Mensuplarından gelen yayın istekleri Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından değerlendirmeye alınır.

İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır.

a) İstenen yayının konusu (Kocaeli Üniversitesi’nin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu)

b) Disiplinler arası kullanımı

c) Güncelliği

d) Yayınevinin niteliği

e) Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı

f) Fiyatı

g) Yayının Dili

h) Fiziksel özellikleri (basılı, elektronik, mikroform vb.)

i) İstenen yayının aynı nüshasının Kocaeli Üniversitesi Kütüphanelerinde olup olmadığı,

j) Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

k) Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

l) Öğretim üyeleri tarafından önerilen rezerv yayınların sağlanması için ayrıca rezerv politikasına bakılabilir (sayfa 26)

Eser İstek Talep Formu

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors