Danışma Hizmetleri

REFERANS (DANIŞMA) HİZMETLERİ

Danışma Kütüphanecisinin amacı, kullanıcıları basılı ve elektronik kaynakların kullanımı konusunda bilgilendirmek, kütüphanenin hizmet verdiği her tür kullanıcı grubunun bilgi ihtiyacına yönelik kaynakları belirlemek, kullanıcıları ilgili kaynaklara yönlendirmek, gerektiğinde eğitim ve danışma desteği sunmaktır.

Kullanıcı/Okurlarımızın her türlü soru ve bilgi gereksinimlerine yönelik hizmetler, e-posta veya yüz yüze görüşme yoluyla verilmekte; kullanıcının kütüphane kaynaklarını olabildiğince etkin kullanması sağlanmaktadır.

Sorularınız için kütüphanemize e-posta atabilirsiniz.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors