Sınıflama Şeması

A Genel yapıtlar

B Felsefe. Psikoloji. Din

C Tarihe yardımcı bilimler

- CB Uygarlık tarihi

- CC Arkeoloji

- CT Biyografi

D Tarih

- DR401-DR741 Türkiye tarihi

- DS Asya tarihi

E-F Amerika tarihi

G Coğrafya. Antropoloji. Turizm

- G155 Turizm

- GN Antropoloji

- GR Folklor

- GV Rekreasyon. Spor

H Sosyal bilimler

- HA İstatistikler

- __ Tek tek ülkelerin nüfus istatistikleri. Matematiksel İstatistik için bkz. QA

- HB Ekonomik teori

- HC Ekonomik tarih

- HD Toprak kullanımı. Tarım. Sanayi

- HE Taşımacılık. Telekomünikasyon

- HF Ticaret

- HG Finans

- HJ Kamu maliyesi

- HM Sosyoloji

J Siyaset bilimi

- JK - JQ Siyaset ve yönetim

- JK Türkiye

- JX Uluslararası hukuk. Uluslararası ilişkiler

K Hukuk

- KB-KKZ Tek tek bölge ya da ülkeler

- KB Türkiye

L Eğitim

- LC Eğitim biçimleri

M Müzik

N Güzel sanatlar

- NA Mimarlık

- NK Dekoratif sanatlar. Uygulamalı sanatlar. Dekorasyon ve süsleme

P Dil ve edebiyat

- PE İngiliz dili

- PL101-PL285 Türk dili ve edebiyatı

- PR İngiliz edebiyatı

- PS Amerikan edebiyatı

Q Bilim

- QA Matematik. İstatistik. Bilgisayar

- QC Fizik

- QD Kimya

- QK Botanik

R Tıp

- RS Eczacılık. Tıbbi maddeler

T Teknoloji

- TA Mühendislik. İnşaat mühendisliği

- TK Elektrik mühendisliği. Elektronik. Nükleer mühendislik

- TL Havacılık. Uzay havacılığı

- TR Fotoğrafçılık

- TX Ev ekonomisi

- TX341- Beslenme. Gıda ihtiyacı

- TX645- Yemek pişirme

- TX901- Konaklama Sanayii. Oteller, lokantalar, vb. Yemek servisi

U Askerlik

V Denizcilik

Z Kaynakçalar. Kütüphanecilik

- ZA Enformasyon kaynakları

Hızlı Erişim

Anasayfa Çalışma Saatleri Katalog Tarama Oturum Aç Yeni Gelen Yayınlar Elektronik Kaynaklar Kullanıcı Eğitimi Uzaktan Erişim Kütüphaneciye Danışın Kullanıcı Kılavuzları Görme Engelliler Birimi Açık Erişim Sağlama Türkiye Makaleler Bibliyografyası Turnitin iThenticate


Aktif Ziyaretçi : 1
Toplam Ziyaretçi : 304668
Web Sorumlusu

© Kocaeli Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 41380, Kocaeli
0262 303 13 21 / 0262 303 13 23
kutuphane@kocaeli.edu.tr